Ngaji Matan Abi Syuja’ (Matn al Ghoyah wa at Taqrib) 50

قال المؤلف رحمه الله تعالى
فصل وأركان الصلاة ثمانية عشرة ركنا النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الاحرام
“Pasal: Rukun shalat itu ada 18 rukun, yaitu niat, berdiri jika mampu dan takbirotul ihram”

Penjelasan
✅ Dalam pasal ini al Muallif menjelaskan tentang rukun shalat.
♦️Rukun shalat adalah sesuatu yang shalat tidak sah tanpanya dan ia merupakan bagian dari shalat.
♦️Rukun shalat ada delapan belas, yaitu:
1⃣ Niat
♦️Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukannya.
♦️Tempat niat berada di dalam hati bersamaan dengan takbirotul ihram.
♦️Apabila shalat yang dikerjakan adalah shalat fardlu maka wajib niat shalat fardlu, menyengaja melakukan shalat dan menentukan shalatnya apakah Shubuh, Dhuhur, Ashar, Maghrib atau Isya’.
☝️Apabila shalat yang dikerjakan shalat sunnah maka tidak wajib meniatkan shalat sunnah dengan rincian sebagai berikut:
👍Jika shalat tersebut memiliki waktu seperti shalat rawatib maka wajib menyengaja melakukannya dan menentukan waktunya, misalnya qobliyyah dhuhur, ba’diyyah dzuhur dan seterusnya.
👍Jika shalat tersebut memiliki sebab, maka wajib menyengaja melakukannya dan menentukan sebabnya, seperti shalat istisqa’.

2⃣ Berdiri jika mampu
♦️Apabila seseorang tidak mampu untuk berdiri maka dia boleh shalat dengan duduk, dengan segala macam duduk. Namun duduk iftirasy lebih utama.
⛔️ Bagi orang yang tidak bisa shalat dengan berdiri, hendaknya dia belajar kepada ahli ilmu tentang tata cara shalat dengan duduk, karena tata caranya bisa berbeda antara satu orang dengan orang lain tergantung pada kondisi orang tersebut.

3⃣ Takbirotul Ihram
♦️Yaitu dengan membaca:
الله أكبر
☝️Tidak bisa diganti dengan kalimat lain misalnya:
الرحمن أكبر
⛔️ *Perhatian*
✔️ Tidak boleh memanjangkan Hamzah pada lafdzul jalalah, sehingga dia mengatakan: آلله اكبر
✔️Tidak boleh menambah wawu antara lafadz jalalah dan lafadz akbar, sehingga dia mengatakan:
الله واكبر
✔️ Tidak boleh memanjangkan huruf ba’ pada lafadz Akbar sehingga dia mengatakan:
الله اكبار
☝️Membaca takbiratul ihram dengan bacaan-bacaan di atas menjadikan shalat tidak sah.

والله أعلم بالصواب
#DAKWAH LDNU KAB KEDIRI
t.me/KitabMatanAbuSyuja
t.me/ldnupckediri