Ngaji Matan Abi Syuja’ (Matn al Ghoyah wa at Taqrib) 48

قال المؤلف رحمه الله تعالى:
والعلمُ بدخول الوقت واستقبالُ القبلةِ .
“Mengetahui masuknya waktu shalat, menghadap kiblat”

Penjelasan
✅ Di antara syarat sah shalat adalah:
4⃣ Mengetahui masuknya waktu shalat
👆Mengetahui waktu shalat adakalanya dengan secara yakin, yaitu dengan melihat tanda-tanda masuknya waktu dengan mata kepala seperti:
👍 melihat tenggelamnya matahari dengan mata
👍 melihat bergesernya matahari dari tengah langit ke arah barat dengan mata
👍 diberitahu oleh orang yang tsiqoh (terpercaya)
♦️Apabila seseorang tidak mampu untuk mengetahui waktu shalat secara yakin maka dia bisa berijtihad, misalnya dengan berkokoknya ayam jago yang telah teruji untuk mengetahui waktu shalat Shubuh.
👆Meskipun ada kemungkinan ayam jago ini berkokok di selain waktu Shubuh.
♦️Apabila seseorang berijtihad dalam mengetahui waktu shalat maka dia tidak boleh mengikuti Ijtihad orang lain.
👆Misalnya dalam kondisi mendung, kemudian si A berijtihad untuk mengetahui masuknya waktu Dzuhur, dan si B juga mampu untuk berijtihad dalam mengetahui waktu shalat maka si B tidak dapat berpegang teguh pada Ijtihad si A.

5⃣ Menghadap kiblat
👆Yaitu menghadap dengan dada ketika berdiri dan dengan sebagian besar badan ketika ruku’ dan sujud.
👆Apabila seseorang menghadap kiblat dengan dadanya, sementara mukanya menoleh maka tidak batal shalatnya.
👆Kiblat shalat adalah Ka’bah.
👍Apabila seseorang bisa melihat Ka’bah maka dia menghadap Ka’bah dengan melihatnya secara langsung.
👍 Apabila seseorang tidak milihat Ka’bah, tetapi ada orang yang melihat Ka’bah yang memberitahunya, maka dia mengambil perkataan orang tsiqah yang menunjukkannya pada kiblat tersebut.
♦️Apabila seseorang tidak mampu mengetahui arah kiblat dengan yakin maka dia boleh berijtihad.
👆Yaitu apabila seseorang jauh dari ka’bah maka dia berpegang teguh pada bintang, matahari, bulan dan semacamnya dari tanda-tanda untuk mengetahui arah kiblat.
👆Jika seseorang berada di arah timur Ka’bah maka menghadap ke barat, apabila seseorang berada di arah utara maka menghadap ke selatan, apabila berada di arah selatan maka menghadap ke utara, jika berada di arah barat maka menghadap ke timur dan seterusnya.

والله أعلم بالصواب
#رابطةالمبلغين النهضية كديري
t.me/KitabMatanAbuSyuja